Buraya Reklam Verebilirsiniz. !!!
Buraya Reklam Verebilirsiniz. !!!
Kripto Para 7 0

İSO Türkiye İmalat PMI 52,0 oldu

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, kasımda 52,0 kıymetini aldı ve imalatçıların faaliyet şartlarının son altı aydır güzelleştiğine işaret etti.

Faaliyet şartlarındaki güzelleşmede üretimin tekrar büyümeye geçmesi tesirli olurken, istihdamdaki artışın devam etmesi de üretimi destekledi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI kasım bilgilerine nazaran, Türk lirasındaki bedel kaybı ve tedarik zincirlerindeki aksamalar sonucu takip edilen 10 dalın tamamında bariz fiyat artışları gözlendi. Bölümlerin çabucak hemen hepsinde girdi fiyatları daha süratli artarken kesin eser satış fiyatları enflasyonu ise tüm bölümlerde ivme kazandı. Hem üretim hem de yeni siparişler dalların çoğunluğunda yavaşlarken, raporun olumlu gelişmeleri tekrar istihdam tarafında gerçekleşti. On dalın altısı işçi sayılarını artırdı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en süratli ve emniyetli referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Kasım 2021 periyodu sonuçları açıklandı. Eşik bedel olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayıların kesimde güzelleşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına nazaran, ekimde 51,2 olarak ölçülen manşet PMI kasımda 52,0 bedelini aldı ve imalatçıların faaliyet şartlarının son altı aydır güzelleştiğine işaret etti. Ekimdeki yavaşlamanın akabinde kasımda üretim hafif bir artış kaydetti. Faaliyet şartlarındaki güzelleşmede üretimin yine büyümeye geçmesi tesirli oldu. İstihdamdaki artışın devam etmesi de üretimi destekledi. Kesim son bir buçuk yıl boyunca kesintisiz bir biçimde yeni istihdam yarattı.

Öte yandan, yeni alınan ihracat siparişlerinde devam eden büyümeye karşın toplam yeni siparişlerde zayıflık belirtileri arttı. Arka arda ikinci ay yavaşlama kaydeden toplam yeni siparişlerde düşüş bildiren anket iştirakçileri bu durumu fiyat artışlarına, elektronik modül eksikliklerine ve otomotiv kesiminde yaşanan sıkıntılara bağladı. Kasımda girdi maliyetlerinin kaydettiği sert artışa bağlı olarak girdi fiyatları enflasyonu keskin bir biçimde hızlanarak Eylül 2018’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Anekdot temelli bilgiler, maliyetlerde görülen artışın Türk lirasındaki bedel kaybından kaynaklandığına işaret etti. Bunun sonucunda imalatçı firmalar kendi satış fiyatlarını 16,5 yıllık anket geçmişinin en yüksek oranında artırdı. Bu ortada, ham unsur temininde süregelen zahmetler ve nakliye konusunda yaşanan problemler nedeniyle tedarikçilerin teslimat mühletleri Nisan 2020’den beri en yüksek oranda arttı. Firmalar, fiyat artışlarının ve tedarik zincirlerinde devam eden aksamaların tesirlerini azaltmak gayesiyle girdi alım ve stoklarını genişletmeye yönelik gayretlerini ağırlaştırdı. Bununla birlikte, yeni siparişlerdeki yavaşlamaya bağlı olarak kelam konusu kalemlerde artışlar ivme kaybetti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket bilgileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit İktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi:

“Kasım ayında Türk imalat kesiminin genel olarak büyüme bölgesinde kaldı. Buna karşın, kur artışının aslında yüksek seyreden ham husus fiyatlarını daha da artırması nedeniyle firmalar maliyet baskısını giderek daha fazla hissediyor. Bu durum fabrika çıkış fiyatlarında anket geçmişinin en yüksek oranlı artışına yol açarken yeni siparişlerin yavaşlamasına da katkı yapmış durumda. Firmalar üzerindeki bu baskının önümüzdeki aylarda hafifleyebilmesi için liranın istikrar kazanması değerli.”

Dalların tamamında fiyat artışı gözlendi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI kasım datalarına nazaran, Türk lirasındaki paha kaybı ve tedarik zincirlerindeki aksamalar sonucu Türkiye Sektörel PMI raporunda takip edilen 10 kesimin tamamında bariz fiyat artışları gözlendi. Dalların çabucak hemen hepsinde girdi fiyatları daha süratli artarken en son eser satış fiyatları enflasyonu ise tüm bölümlerde ivme kazandı. Hem üretim hem de yeni siparişler dalların çoğunluğunda yavaşlarken, raporun olumlu gelişmeleri yeniden istihdam tarafında gerçekleşti.

Kasımda en yüksek girdi maliyeti artışlarının yaşandığı iki bölüm sırasıyla dokumacılık eserleri ile kara ve deniz taşıtları oldu. Maliyet enflasyonunda artış gerçekleşmeyen tek dal olan ana metal sanayiinde dahi girdi fiyatları sert halde yükseldi. Girdi maliyetlerindeki yükselişin müşterilere yansıtılması satış fiyatlarında da süratli artışlara yol açtı ve tüm kesimlerde enflasyon ivme kazandı. Satış fiyatlardaki en süratli artış makine ve metal eserleri dalında gerçekleşti. Fiyat baskılarındaki güçlenme, döviz kurlarındaki artış ve arz kısıtlarından kaynaklandı. Arz istikametli düşünceler, tedarikçilerin girdi teslimatlarındaki gecikmelerin artması ile daha da besbelli hale geldi. En uzun gecikmeler, bilhassa elektronik kesimlerde yaşanan global darboğazdan etkilenen elektrikli ve elektronik eserler kesiminde yaşandı. Tüm bu zorluklar kasım ayında talep şartlarını olumsuz etkiledi. Yeni siparişler giysi ve deri eserleri ile ağaç ve kağıt eserleri olmak üzere yalnızca iki kesimde artış gösterdi. Yeni siparişlerdeki en bariz yavaşlama kimyasal, plastik ve kauçuk eserler kümesinde kaydedildi ve böylelikle kesimin altı aylık genişleme süreci sona erdi. Daha olumlu bir tablonun gözlendiği yeni ihracat siparişleri, kesimlerin yarısında artış gösterdi. Yeni siparişlere emsal formda üretim de dalların çoğunluğunda yavaşladı. En keskin düşüş ana metal sanayi bölümünde gerçekleşti. Yeni siparişlerin büyüme kaydettiği iki kesimin yanı sıra dokuma ve besin eserlerinde de üretim artışı gözlendi.

Kasım ayında en olumlu tablo tekrar işgücü piyasasında ortaya çıktı. Takip edilen on dalın altısı işçi sayılarını artırdı. İstihdam hacminde en süratli genişleme kimyasal, plastik ve kauçuk kesiminde kaydedildi. İşgücü sayılarını azaltan dallarda düşüşler ekseriyetle ölçülü seyretti. Bu gelişmenin istisnası olan elektrikli ve elektronik eserler dalında istihdam kaybı bariz gerçekleşti.

foreks.com

{admin}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir